Deprem ve Konut Sigortasi Uzmanindan Bir Ilk

Trafikte Arac

BAGLANMASINA SON!

www.ucuzsigorta.org

0544 423 43 15


7/24 ILETISIM

0416 318
19 19

TAPU, DASK, TEDAS tarafindan DASK ( ZORUNLU DEPREM SIGORTASI ) istenmektedir.

TEKLIF AL

Trafiðe çýkan her araç Zorunlu Trafik Sigortasý yaptýrmak zorundadýr.

Aksi takdirde yasa gereði ceza kesilip aracý baðlanarak trafiðe çýkmasý engellenir.

Vatandaþlarýmýzýn iþi, düðünü, hastasý ve aciliyetinin olmasý durumunda gecenin bir vakti ailesini dahi arayamamasý nedeniyle maðduriyet artmaktadýr. Araç bulamama nedeni ile kendisini, yolcusunu ve malýný gideceði yere ulaþtýramama veya sigortacý bulup poliçe kestirememe nedeni ile maðduriyet artmakta olup, trafik polislerimizle insani olarak zor anlar yaþamaktadýrlar. Bu seperlerden dolayý müþterilerimizden ve vatandaþlarýmýzdan çokca aldýðýmýz taleplerden dolayý 7/24 kesintisiz www.nobetcisigorta.com olarak hizmet vermeye basladik.

Biz Tapu Sigorta olarak hem trafik polislerimizi rahatlatmak hemde vatandaþlarýmýzýn maðduriyetini ortadan kaldýrmayý hedefledik.

Bilgilerinize sunarýz.